29 березня 2017 р.

29 березня відбувся ІІ районний тур Всеукраїнського конкурсу "Книгоманія - 2017" у якому брала участь читачка бібліотеки с.Мирча Бруженяк Надія.

  

24 березня 2017 р.

КНИГОМАНІЯ - 2017!!!

ПОЛОЖЕННЯ

про Всеукраїнський конкурс дитячого читання
«КНИГОМАНІЯ-2017»

  1. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає порядок проведення в області Всеукраїнського конкурсу дитячого читання «Книгоманія-2017» (далі – Конкурс).
            1.2. Конкурс проводиться з метою:
- підвищення рівня культурної компетентності дітей через заохочення їх до систематичного читання; розвитку комунікативних навичок, критичного мислення, кращої соціалізації і самореалізації завдяки читанню;
- підвищення суспільного значення і ролі шкільних, сільських і дитячих бібліотек в процесі соціальної адаптації і набуття культурної компетентності дітей;
- сприяння створенню належних умов для рівного доступу до книжок і літератури на різних, у тому числі електронних, носіях, незалежно від рівня розвитку дітей, їхніх фізичних та інтелектуальних можливостей, забезпеченості і місця проживання.
            1.3. Основними завданнями Конкурсу є:
- активізація роботи шкільних, сільських, дитячих та юнацьких бібліотек;
- покращення комунікації і взаємодії між шкільними, сільськими, дитячими та юнацькими бібліотеками;
- збільшення кількості читачів у шкільних, дитячих та сільських бібліотеках;
– популяризація найкращих надбань української і світової класичної та сучасної літератури та творів закарпатських письменників, літератури краєзнавчого характеру в тому числі, що вийшли друком у видавництві «Карпати»;
– консолідація зусиль громадськості, державних і недержавних установ і організацій, засобів масової інформації для вирішення проблеми дитячого читання.

2.      Учасники Конкурсу
2.1. Учасниками Конкурсу є всі охочі учні 6-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності (далі – НЗ) та читачі бібліотек-філій, районних, міських бібліотек для дітей області (далі – учасники Конкурсу).

  1. Організація, умови, строки проведення Конкурсу
3.1. Організатором обласного туру Конкурсу є Закарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва, за сприяння управління культури Закарпатської обласної держадміністрації, Закарпатська організація Національної спілки письменників України, Всеукраїнське державне багатопрофільне видавництво «Карпати».
До організації можуть долучатися державні і недержавні установи, організації, фонди, компанії, у т.ч. іноземні, як на місцевому чи регіональному рівні, так і на міжрегіональному чи всеукраїнському.
Організаційно проведення Конкурсу і фестивалю «Книгоманія – 2017» забезпечує ГО «Форум видавців».
3.2. Організаційний комітет:
- погоджує і затверджує правила проведення, план заходів та дату оголошення початку Конкурсу в області;
- налагоджує зв’язки з координаторами Конкурсу в районах і містах обласного підпорядкування;
- делегує частину своїх повноважень регіональним координаторам Конкурсу;
- встановлює форми реєстраційних документів для участі у Конкурсі;
- налагоджує підготовку та розповсюдження інформаційних матеріалів Конкурсу;
- надає консультативну, інформаційну і методичну допомогу координаторам на місцях;
- залучає письменників, журналістів і відомих осіб до проведення Конкурсу;
- підсумовує та оприлюднює результати Конкурсу;
- інформує громадськість та ЗМІ про проходження та підсумки Конкурсу.
3.3.     Конкурс проводиться у три етапи:
1-й етап (відбірковий) – проводиться з 20 лютого до 15 березня 2017 р. в усіх бібліотеках-філіях області. Дату проведення змагання учасників 1-го етапу визначає координатор 1-го етапу.
2-й етап (міський/районний) проводиться з 16 березня до 1 квітня 2017 р. в районних (міських) бібліотеках для дітей області. Дату проведення 2-го етапу визначає координатор 2-го етапу.
3-й етап (обласний) проводиться 27 квітня 2017 р. на базі Закарпатської обласної бібліотеки для дітей та юнацтва.
Результати конкурсу мають надійти в Оргкомітет не пізніше, ніж 15 травня.
Конкурс завершується Фестивалем дитячого читання «Книгоманія», який проводиться у м. Львові 1-3 червня 2017 р. Організатором Фестивалю є ГО «Форум видавців».

  1. Порядок проведення Конкурсу
4.1. Підготовчий етап:
Організаційний комітет надсилає електронною поштою в обласні бібліотеки для дітей  інформаційні матеріали, які містять умови проведення і контрольні дати.
4.2. Перший (відбірковий) етап проводиться в бібліотеках-філіях. Змагання проводяться окремо для учнів 6 і 7 класів.
Журі конкурсу складається з 3 або 5 осіб: координатор, місцеві активісти, журналісти, письменники, переможці конкурсу минулих років. Слід уникати запрошення до складу журі родичів учасників конкурсу або інших осіб, які можуть мати конфлікт інтересів. Список членів журі зазначається у Протоколі.
Координатор заохочує дітей до участі в Конкурсі, розповідаючи про можливість здобути перемогу і стати учасником Фестивалю дитячого читання «Книгоманія».
Для участі в Конкурсі потрібно вести записи в довільній формі про прочитані книжки (Читацький щоденник), які не входять до шкільної програми з літератури, а під час змагання вміти цікаво розповісти про будь-яку з них, на вибір журі.
Учасники перед початком конкурсу представляють членам журі свої Читацькі щоденники, які мають містити записи про 5 прочитаних книжок, які не входять до шкільної програми з української чи зарубіжної літератури, в тому числі книги закарпатських авторів. Кожен учасник розповідає про будь-яку одну книжку зі свого списку, на вибір журі. Форма виступу довільна (крім комп’ютерної презентації). Тривалість виступу не може перевищувати 5 хв.
Порядок виступів учасників визначається жеребкуванням. Члени журі обирають, яку книжку з поданого переліку представлятиме кожен учасник. Першому учасникові дається 5 хв. на підготовку.
Порядок і критерії оцінювання викладений в розділі 5.
Члени журі оцінюють виступ кожного учасника за 12-бальною шкалою, керуючись особистими враженнями.
Рішення Журі оголошується публічно відразу ж після закінчення змагання, визначення середніх балів учасників і підбиття підсумків. Переможці першого етапу (по одному з 6 і 7 класів) отримують звання «Суперчитач бібліотеки».
Переможці першого етапу беруть участь у другому (районному/міському) етапі. Координатори першого етапу повідомляють переможців про умови, місце і дату проведення другого етапу.
Координатор веде Протокол (Додаток 1). У Протоколі має бути така інформація:
-       Назва і адреса закладу, де відбувалося змагання, контактні дані керівника закладу (телефон, e-mail)
-       Ім’я, прізвище, посада координатора етапу і контактні дані (телефон, e-mail)
-       Список членів журі
-       Список учасників конкурсу
-       Назва книжки, яку представляє кожен учасник, отримана ним середня оцінка
-       Результат додаткового змагання (якщо відбувалося)
-       Прізвище, імя переможців етапу, назва представлених книжок, контактні дані батьків
-       Списки книжок, прочитаних кожним учасником (за Читацькими щоденниками).

Координатор першого етапу надсилає заповнений протокол електронною поштою на адресу ГО «Форум видавців», обласного Оргкомітету, а також координаторові другого етапу не пізніше, як за 3 робочі дні до його проведення.

Другий (міський/районний) етап Конкурсу проводиться для переможців першого етапу у визначені терміни в міських/районних бібліотеках для дітей.
Змагання проводяться окремо для учнів 6 і 7 класів, аналогічно першому етапові.
Журі конкурсу складається з 3, 5 або 7 осіб: координатор, місцеві активісти, журналісти, письменники, переможці конкурсу минулих років. Список членів журі зазначається у Протоколі.
Формат проведення другого етапу аналогічний першому:
-Учасники перед початком конкурсу представляють членам журі свої Читацькі щоденники, які мають містити записи про 7-8 прочитаних книжок, які не входять до шкільної програми з української чи зарубіжної літератури, в тому числі книги закарпатських авторів, включно з книжками з першого (відбіркового) етапу.
-Кожен учасник розповідає про будь-яку книжку зі свого списку, на вибір журі. Форма виступу довільна (крім комп’ютерної презентації). Тривалість виступу не може перевищувати 5 хв.
-Члени журі оцінюють виступ кожного учасника за 12-бальною шкалою, керуючись особистими враженнями.
-Переможці другого етапу (по одному з 6 і 7 класів) отримують звання «Суперчитач міста/району». Рішення журі оголошується публічно відразу ж після закінчення змагання.
-Переможці другого етапу беруть участь у третьому (обласному) етапі. Координатори другого етапу повідомляють переможців про умови, місце і дату проведення третього етапу, передають протоколи засідань журі координаторові третього етапу.
Координатор другого етапу надсилає заповнений протокол електронною поштою на адресу ГО «Форум видавців», обласного Оргкомітету не пізніше, як за 3 робочі дні до його проведення.

Третій (обласний) етап проводиться для переможців 2 (районного/міського) етапу, окремо для учнів 6 і 7 класів.
До участі допускаються переможці другого етапу, які надали на розгляд Журі свої Читацькі щоденники, що містять записи про 10 прочитаних книжок, які не входять до шкільної програми з української чи зарубіжної літератури, в тому числі книги закарпатських авторів, включно з прочитаними в попередніх етапах.
Журі конкурсу складається із 3, 5 або 7 осіб: координатор, місцеві активісти, журналісти, письменники, переможці конкурсу минулих років. Список членів журі зазначається у Протоколі.
Черговість виступів учасників визначається жеребкуванням. Першому учасникові для підготовки надається 5 хв.
Оцінювання виступів і визначення переможців проводиться аналогічно попереднім етапам.
Переможці цього етапу конкурсу отримують звання «Суперчитач області». Вони стають учасниками фестивалю дитячого читання «Книгоманія», який проводиться у Львові 1-3 червня 2017 року.
Якщо переможець попереднього етапу з різних причин не може взяти участь у наступному, він вибуває з Конкурсу, його заміна іншим Учасником Конкурсу не дозволяється.
Координатор третього етапу Конкурсу надсилає заповнений протокол та інформацію про підсумки проведення Конкурсу в області ГО «Форум видавців» не пізніше 15 травня 2017 р.

  1. Журі. Критерії оцінювання. Нагородження переможців
5.1. Координатор кожного етапу Конкурсу формує журі у складі 3, 5 або 7 осіб з числа бібліотекарів, вчителів, журналістів, письменників, громадських діячів, переможців конкурсу «Книгоманія» попередніх років. Батьки та інші родичі учасників, інші особи, які можуть мати конфлікт інтересів, запрошуються на змагання як спостерігачі.
5.2.     Виступи Учасників Конкурсу та їх оцінювання відбуваються публічно, в присутності членів журі, інших Учасників Конкурсу та спостерігачів.
5.3.     Черговість виступів визначається жеребкуванням. Учасників відразу повідомляють про їхній порядковий номер.
5.4.     Члени журі обирають кожному учасникові книжку для виступу з його списку прочитаних книжок, слідкуючи, щоб учасник в кожному етапі представляв іншу книжку, а також, щоб різні учасники, за можливості, в межах одного етапу представляли різні книжки. Назви книжок, які представлятимуть чергові учасники, називаються не відразу, а безпосередньо перед тим, як виступатиме попередній учасник конкурсу. Тобто, перший учасник має 5 хв. на підготовку до виступу, а перед тим, як він почне, оголошується назва книжки наступного учасника і т.д. Останній учасник змагання дізнається назву книжки, яку він представлятиме, перед початком виступу передостаннього учасника.
5.5. Результати виступів кожного Учасника Конкурсу фіксуються у Протоколах відповідного зразка, які заповнює кожен член журі. Після цього координатор на підставі протоколів журі визначає середній бал кожного учасника і заносить його в протокол. Виступи оцінюються за 12-бальною шкалою, при цьому бажано, щоб оцінки кожного члена журі були диференційованими в усьому діапазоні оцінювання.
5.6. У кожній віковій категорії на 1-3 етапах за результатами оцінок всіх членів журі визначається по 1 переможцю. Якщо переможця вдається визначити відразу за результатами виступу, це заноситься в протокол і оголошується. Якщо ж два чи більше учасників конкурсу в кожній віковій категорії набрали однакову кількість балів, між ними влаштовуються додаткові змагання у формі, обраній членами журі, крім письмових тестів, проведення яких в цьому конкурсі не передбачене. Результати додаткових змагань також фіксуються у Протоколі.
5.7. Після визначення переможців кожного етапу у кожній віковій категорії їх оголошують «Суперчитачами». Вручення дипломів «Суперчитач» для учасників 1-3 етапів бажано організувати на урочистих заходах. Крім того журі визначає переможця, який отримує звання «Лицар книги видавництва «Карпати».
5.8. Пропозиції та зауваження щодо організації та проведення конкурсу від батьків учасників конкурсу та спостерігачів надсилаються до Організаційного комітету впродовж 3-х робочих днів після закінчення етапу.

  1. Оголошення підсумків Конкурсу
6.1. Результати Конкурсу оприлюднюються на офіційних сайтах обласної державної адміністрації, районних/міських адміністрацій області, обласної бібліотеки для дітей та залучених партнерів.
6.2. За результатами Конкурсу оприлюднюється рейтинг районних, міських бібліотек для дітей та  найкращих організаторів Конкурсу. Відповідно до рейтингу Оргкомітет відзначає найкращих організаторів на місцях грамотами та подяками.

  1. Відзначення Учасників Конкурсу та фінансування
7.1. Кожен учасник кожного етапу має отримати Сертифікат участі. Макет Сертифіката надсилається координаторам 1-3 етапів електронною поштою. За можливості, його потрібно роздрукувати на кольоровому принтері. ГО «Форум видавців» не має фінансових можливостей зробити це для всіх учасників.
7.2. Переможці 1-3 етапів у кожній віковій категорії отримують звання і дипломи відповідного рівня та зразка.
Макети дипломів переможців 1 етапу  «Суперчитач бібліотеки» надсилаються координаторам електронною поштою. За можливості, їх потрібно роздрукувати на кольоровому принтері. ГО «Форум видавців» не має фінансових можливостей зробити це для всіх учасників.
Дипломи переможців 2-3 етапу «Суперчитач міста/району» та «Суперчитач області» в необхідній кількості ГО «Форум видавців» надсилає координаторам після отримання від них звітних документів.
7.3. Вручення дипломів і відзначення переможців етапів відбувається на урочистих заходах, що проводяться в дитячих бібліотеках. Вручення дипломів організовують координатори.
7.4. Переможці 3-го (обласного) етапу отримують звання і диплом «Суперчитач області» та стають учасниками Фестивалю дитячого читання «Книгоманія», який проводиться у Львові 1-3 червня 2017 року. Крім того журі визначає переможця, який отримує звання «Лицар книги видавництва «Карпати».
7.5. Приїзд переможців до Львова на Фестиваль дитячого читання «Книгоманія» буде забезпечуватись за їх рахунок. ГО «Форум видавців» на час перебування переможців у Львові забезпечує тільки їх проживанням та готує для них спеціальну програму.
7.6. Джерелами фінансування Конкурсу є кошти, виділені органами місцевого самоврядування та інші, не заборонені законодавством України.Адреса:                                                                        Адреса:
ГО «Форум видавців»                                                Закарпатська обласна бібліотека
м. Львів, а/с 6644                                                        для дітей та юнацтва
e-mail: knyhomania@bookforum.com.ua                               м. Ужгород, вул. Волошина, 20, 88000
bookforum.com                                                                       e-mail: mail@zodub.uz.ua

                                                                                     http://zodub.uz.ua/

17 березня 2017 р.

Увага Конкурс!!!

Положення
про Всеукраїнський конкурс молодіжної творчості
«Наша спадщина»
у рамках Всеукраїнського патріотичного культурно-освітнього проекту
«Всесвітня спадщина в руках молоді»
Конкурс «Наша спадщина» проводиться у рамках Всеукраїнського патріотичного культурно-освітнього проекту «Всесвітня спадщина в руках молоді», що покликаний популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини.
1. Загальні положення
1.1. Всеукраїнський конкурс молодіжної творчості «Наша спадщина» (надалі Конкурс) є відкритим і проводиться як творче змагання молоді м. Києва та регіонів України.
1.2. Ініціаторами та організаторами Конкурсу є: Міжнародний фонд культурного співробітництва та Державна бібліотека України для юнацтва.
1.3. До організації Конкурсу можуть долучатися державні та недержавні установи, організації, фонди (в тому числі іноземні); засоби мас-медії з метою висвітлення Конкурсу.
1.4. У Конкурсі беруть участь: поети, письменники, художники, майстри та аматори декоративно-ужиткового мистецтва тощо; учнівська (особливо учні з класів асоційованих шкіл ЮНЕСКО), студентська та робітнича молодь; дослідники історико-культурної, природної та нематеріальної спадщини України.
1.5. Вікова категорія молоді – 14-30 років незалежно від расової, релігійної та соціальної приналежності.
2. Мета і завдання Конкурсу
Конкурс проводиться з метою:
2.1. Підвищення культурного рівня молоді, формування шанобливого ставлення до всесвітньої, національної спадщини та української мови.
2.2. Виховання патріотизму на підґрунті вивчення національних традицій та позитивних прикладів з історії українського народу.
2.3. Забезпечення взаємодії та співпраці між державними органами виконавчої влади, громадськими організаціями, установами та навчальними закладами.
Завданням Конкурсу є:
виявлення творчих здібностей та залучення молоді до творчої діяльності та активної участі у культурному житті держави.
3. Організація Конкурсу
3.1. Організація та проведення Конкурсу покладається на Міжнародний фонд культурного співробітництва та Державну бібліотеку України для юнацтва (м. Київ, просп. Голосіївський,122, тел./факс.: 044-257-5334, е-пошта: inform.4uth@gov.ua ).
3.2. Організатори Конкурсу створюють Оргкомітет та Журі.
3.3. Координаційні і методичні заходи щодо проведення Конкурсу здійснює Державна бібліотека України для юнацтва, а саме:
– координує підготовку і проведення Конкурсу;
– надає консультативну, інформаційну і методичну допомогу;
–доводить інформацію про оголошення, перебіг і підсумки Конкурсу до громадськості через ЗМІ та соціальні мережі.
4. Умови проведення Конкурсу
4.1. Тематика Конкурсу – «Культурна і природна спадщина України».
4.2. Конкурс проводиться у 5 номінаціях:
1. Малюнок/Картина: «Моя мальовнича Україна» (формат малюнку/картини А4, А3).
2. Вироби народного промислу: «Рукотворні скарби» (кераміка, природний матеріал, витинанка, розпис на склі тощо).
3. Вишивка «Полотно життя» (рушник, сорочка, скатертина, серветка тощо).
4. Писанка «Кольорова Україна».
5. Твір «Наша мова калинова» (власний: вірш, проза, есе, нарис тощо). Обсяг конкурсної роботи не повинен перевищувати 0,2 умовних друкованих аркуша або 5 аркушів формату А4 (шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1.5, поля стандартні).
4.3. Учасники заповнюють заявку-анкету:
– ПІБ учасника (повністю) або назва колективу (ПІБ та кількість учасників);
– дата народження;
– навчальний заклад : факультет, курс, клас;
– місце роботи;
– домашня адреса, контактний телефон;
– ПІБ викладача (майстра, керівника) та їх контактний телефон;
– назва номінації.
4.4. В кожній номінації обираються три призові місця.
4.5. Оргкомітет (в регіонах) повідомляє учасників про результати Конкурсу та надає інформацію у ДБУ для юнацтва.
4.6. Етапи проведення Конкурсу, терміни та оцінювання:– Перший етап (обласний, районний, міський, сільський ). Жовтень 2016 - квітень 2017 р. (Організатори конкурсу на районному та міському рівні-центральні районні та міські бібліотеки, визначають переможців у всіх номінаціях та надсилають роботи- переможці в Хмельницьку обласну бібліотеку для юнацтва. Поштова адреса: 29013 м. Хмельницький. вул. Соборна ,33. Позначити на конверті : конкурс «Наша спадщина», Е-mail: oub@ukr.net )
– Фінал. Травень 2017 р.
4.7.Кращі роботи за результатами оцінки Оргкомітету презентуються 26 травня 2017 р.
4.8. Всі витрати пов’язані з участю у Конкурсі – за власний рахунок або сторони, яка їх відряджає.
– домашня адреса, контактний телефон;
– ПІБ викладача (майстра, керівника) та їх контактний телефон;
– назва номінації.
4.4. В кожній номінації обираються три призові місця.